Berikut Bacaan Surat At Takwir, Ayat 1-29 Membahas Pengulungan Matahari, Simak!

Kali ini kami akan mambahas bacaan surat At Takwir dari ayat 1-29 dimana ayat tersebut adalah salah satu ayat yang membahas hari kiamat. Beberapa bacaan ayat lain seperti bacaan surat Al-Waqiah, An-Naba, dan Al-Mursalat yang juga membahas seputar hari kiamat


 

Rasulullah SAW pernah bersabda dalam Sunan At-Tarmidzi dan Ahmad melalui sahabat Rasulullah SAW., Ibn ‘Umar ra., ditemukan bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Siapa yang ingin melihat hari Kiamat bagaikan melihatnya dengan pandangan mata kepala, maka hendaklah dia membaca Idza Asy-Syamsu Kuwwirat, dan Idzaas-Sama’Infatharat dan Idza as-Sama’ Insyaqqat.

Nah berikut ini kami akan memberikan bacaan surat At Takwir ayat 1-29 dan terjemahannya, simak berikut.

 

1.Izash shamsu kuwwirat

Apabila matahari digulung,

2.Wa izan nujuumun kadarat

dan apabila bintang-bintang berjatuhan,

3.Wa izal 'ishaaru 'uttilat

dan apabila gunung-gunung dihancu.rkan,

4.Wa izal wuhuushu hushirat

dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak terurus),

5.Wa izal bihaaru sujjirat

dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,

6.Wa izan nufuusu zuwwijat

dan apabila lautan dipanaskan,

7.Wa izal maw'uudatu su'ilat

dan apabila roh-roh dipertemukan (dengan tubuh),

8.Bi ayyi zambin qutilat

dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,

9.Wa izas suhufu nushirat

karena dosa apa dia dibunuh?

10.Wa izas samaaa'u kushitat

Dan apabila lembaran-lembaran (catatan amal) telah dibuka lebar-lebar,

11.Wa izal jahiimu su'-'irat

dan apabila langit dilenyapkan,

12.Wa izal jannatu uzlifat

dan apabila neraka Jahim dinyalakan,

13.'Alimat nafsum maaa ahdarat

dan apabila surga didekatkan,

14.Falaaa uqsimu bil khunnas

setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

15.Al jawaaril kunnas

Aku bersumpah demi bintang-bintang,

16.Wallaili izaa 'as'as

yang beredar dan terbenam,

17.Wassubhi izaa tanaffas

demi malam apabila telah larut,


18.Innahuu laqawlu rasuulin kariim

dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing,

19.Zii quwwatin 'inda zil 'arshi makiin

sesungguhnya (Al-Qur'an) itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril),


20.Mutaa'in samma amiin

yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi (Allah) yang memiliki 'Arsy,

21.Wa maa saahibukum bimajnuun

yang di sana (di alam malaikat) ditaati dan dipercaya.

22.Wa laqad ra aahu bilufuqil mubiin

Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah orang gila.

23.Wa maa huwa 'alal ghaibi bidaniin

Dan sungguh, dia (Muhammad) telah melihatnya (Jibril) di ufuk yang terang.

24.Wa maa huwa biqawli shaitaanir rajiim

Dan dia (Muhammad) bukanlah seorang yang kikir (enggan) untuk menerangkan yang gaib.

25.Fa ayna tazhabuun

Dan (Al-Qur'an) itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk,
26.In huwa illaa zikrul lil'aalamiin

maka ke manakah kamu akan pergi?

27.Liman shaaa'a minkum ai yastaqiim

(Al-Qur'an) itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam,

28.Wa maa tashaaa'uuna illaaa ai yashaaa 'al laahu Rabbul 'Aalamiin

(yaitu) bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

29.Liman shaaa'a minkum ai yastaqiim

Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.

Nah itulah bacaan surat At Takwir dimana sejatinya surat tersebut adalah penjelasan tentang hari Kiamat dan balasan yang akan diterima oleh masing-masing manusia. Peringatan tersebut bukan hanya untuk orang mukmin saja melainkan untuk non muslim.

Semoga informasi di atas dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita seputar agama. Dan jangan lupa untuk mengamalkannya.

0 Comments:

Post a Comment

Silahkan berkomentar yang sesuai dengan isi dari tulisan ini. Hargai dengan tidak berkomentar sekadar hanya untuk menaruh link blog anda. Terimakasih. Buat yang terindikasi spammer, akan langsung saya hapus dan report spam.