Amalan Doa Nabi Sulaiman Yang Berguna Untuk Kehidupan Manusia

Tugas utama kita sebagai umat muslim tidak lain adalah untuk beribadah dan mengikuti segala anjuran yang diberikan oleh Allah SWT. Dengan mengikuti anjuran tersebut berarti kita sudah berusaha untuk mendapatkan keridhoan dari Allah SWT agar kelak bisa masuk ke surgaNya. Selain perintah tersebut ternyata masih ada beberapa amalan yang bisa dilakukan untuk menyempurnakan amalan kita.


Selain amalan wajib yang harus dilakukan ternyata ada juga amalan sunnah yang tidak wajib dilakukan, namun jika dilakukan akan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Salah satu bentuk amalan sunnah yang bisa dilakukan adalah sedekah, sholat sunnah, puasa sunnah, dan juga berdoa dan bersholawat. Jika kita semakin sering melakukan amalan sunnah tersebut berarti semakin dekat pula hubungan kita dengan Allah SWT.

Dari banyaknya jenis amalan sunnah serta doa yang bisa dipanjatkan ternyata ada satu doa yang biasa diamalkan oleh Nabi Sulaiman a.s. Doa tersebut biasanya sering diamalakna oleh nabi Sulaiman ketika sedang memiliki suatu keinginan. Bahkan saking melekatnya doa tersebut dengan nabi Sulaiman, sampai – sampai orang mengenal amalan tersebut dengan doa nabi Sulaiman dan amalannya.

Kira – kira apakah yang dimaksuh dengan doa nabi Sulaiman tersebut ? Selain itu apakah makna yang terkandung dibalik doa nabi Sulaiman tersebut ? Jika anda belum mengetahuinya maka anda bisa menyimak kumpulan doa nabi Sulaiman beserta artiannya berikut ini.

1. Doa yang biasa dipanjatkan nabi Sulaiman ketika hendak mengucap syukur kepada Allah SWT.

"Rabbi awzi’nii an asykura ni’mataka allatii an’amta ‘alayya wa’alaa waalidayya wa-an a’mala shaalihan tardaahu wa-adkhilnii birahmatika fii ‘ibaadika alshshaalihiina."

Artinya: “Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh.” (QS. An-Naml: 19)

2. Doa yang biasa dipanjatkan oleh nabi Sulaiman ketika sedang memohon agar diberikan kemurahan rezeki oleh Allah SWT

"Qaala rabbi ighfir lii wahab lii mulkan laa yanbaghii li-ahadin min ba’dii innaka anta alwahhaabu."

Artinya: “Ya Rabku, ampuni segala dosaku dan beri kepadaku kerajaan yang tidak akan bisa dimiliki oleh seorang pun setelahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi.” (QS. Sad: 35)

3. Doa yang biasa dipanjatkan nabi Sulaiman ketika hendak mengusir jin ataupun gangguan jin lainnya.

"Allohumma adkhilna fi suri sulaimana wa mulki sulaimana minal masyriqi ilal maghrib bi dzatihi wa shifatihi wa af’alihi wa quwwwatihi.

Ya robba jibrila wa mikaila wa isrofila wa ‘azroila. Wa mulku sulaimana minal masyriqi ilal maghribi,jinnan wa insan wa rihan wa ghomaman,tasliman katsiron . Wasubhanahu wa ta’ala jalla jalaluhu wa kamaluhu ‘aliman.

Ya iblisu… (3x) wasy syayathinu sakinan fizhulumati.

Robbana taqobbal minna du’a`a sulaimana, wa shollallohu ‘ala sulaimana wa ‘ala sa_iril anbiyai birohmatika ya arhamar rohimin.


Artinya: “Ya Allah, masukkan kami dalam kawalan lingkungan Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman telah memiliki daripada timur dan barat dengan kebolehan anugerah Allah, sifat, perbuatan-perbuatan dan juga kekuatannya. Selamat sejahterakanlah kami wahai Tuhan Jibrail, Mikail, Israfil, dan Izrail.”

“Telah menguasai Nabi Sulaiman dari timur dan barat, jin, manusia, angin dan awan, berserta keselamatan yang banyak. Maha suci Allah Ta’ala yang Maha Mulia kemuliaan dan kesempurnaan-Nya, ketahuilah oleh kamu, wahai iblis, wahai iblis, wahai iblis, setan-setan tinggal dalam kegelapan.”

“Wahai Tuhan kami, terimalah dari pada kami doa Nabi Sulaiman dan semoga rahmat Allah atas Nabi Sulaiman, juga para nabi dengan rahmat-Mu, ya Allah yang Maha Pengasih dari semua yang mengasihi.”

0 Comments:

Post a Comment

Silahkan berkomentar yang sesuai dengan isi dari tulisan ini. Hargai dengan tidak berkomentar sekadar hanya untuk menaruh link blog anda. Terimakasih. Buat yang terindikasi spammer, akan langsung saya hapus dan report spam.